+
  • undefined

西岸故事

所属分类:

概要描述:


关键词:

在线咨询

产品详情

简欧/简美-西岸故事

柜体:浅灰木纹

柜门:浅滩可可吸塑膜

门型:LY11吸塑造型门           LY03吸塑造型门           配套装饰构件

产品定位:  主销产品

户型定位:  大、中户型

用户定位:  追求自由、开放、平和生活的城市新中产阶层

特征简述:  美式现代

推荐产品