+
  • undefined

西雅图系列

所属分类:

概要描述:


关键词:

在线咨询

产品详情

现代-天空之境

柜体:暖白           云缦白

柜门:肤感白           肤感温莎蓝           肤感粉色

门型:LY06造型吸塑           LY05造型吸塑

产品定位:  主销产品

户型定位:  中、小户型

用户定位:  追求甜美梦幻生活   的,拥有少女心的用户

特征简述:  马卡龙色系

推荐产品