+
  • undefined

米兰情调

所属分类:

概要描述:


关键词:

在线咨询

产品详情

极简-米兰情调

柜体:北美黑橡/泰皇灰柚

柜门:临江仙             弦上歌/阅倾城  

门型:高光平板门           轻奢玻璃门

产品定位:  高端形象产品

户型定位:  大户型

用户定位:  钟爱极简轻奢的高端客户

特征简述:  极简

推荐产品