+
  • undefined

简美

所属分类:

概要描述:


关键词:

在线咨询

产品详情

简欧/简美

柜体:暖白

柜门:暖白吸塑膜

门型:LY01吸塑造型门           LY02吸塑造型门           LY14吸塑造型门           同色配套装饰构件

产品定位:  主销产品

户型定位:  大、中户型

用户定位: 追求优雅、精致生活的用户

特征简述:  经典简欧暖白同色

推荐产品